Predstava pomirbe

U znak sjećanja na legendu o ”pomirbi” kalničkih šljivara i križevačkih purgera, svaku se godinu prikazuje Predstava pomirbe kroz koju se kalnički plemenitaši mire s križevačkim purgerima kroz pripremu svatova mladića s Kalnika Julčeka i djevojke iz grada Tilčike te na kraju ponovno svađaju. Predstavu izvode glumci amateri uz angažman profesionalnih redatelja i atraktivne scenske efekte.